Monday, February 27, 2012

Ett avgrundspris till Glocalnet

Sveriges Fria Kommunikationskonsumenters avgrundspris

BLÄRRAN

för mest oanvändbara,minst servicebenägna och mest obehagliga
affärskontakt under det gångna verksamhetsåret tilldelas

GLOCALNET

Ur juryns motivering:

"Produkten - tillhandahållande av mobilt bredband - som numera är helt onödig eftersom Iphones gör samma jobb billigare och bättre, "tillhandahålles" med ett uppsägningsavtal på tre månader ,förstärkt av aggressiva och grovt ohövligt formulerade kravbrev med ekonomiska hot av en typ som inte är hemmahörande i seriösa branscher.Företagets kundservice har icke under två månader varit tillgänglig för samtal.Kort sagt:den som ingår ett avtal med Glocalnet måste bereda sig på att kunden har en rad kontraktmässiga förpliktelser som framhålls genom aggressiva ekonomiska hot av juridiskt tvivelaktig karaktär medan företaget å sin sida ser sig fritt från varje avtalsrättslig förpliktelse,till vilka i första hand hör att tillhandahålla en fungerande kundservice."

Avoid Glocalner

1 comment:

  1. Tråkig start på onsdagen, men helt rätt. Förslag: stryk engelskan (av lätt insedda skäl) och ändra uppsägningsavtal till uppsägningstid. Kör hårt Lars!
    Nils Hyllienmark

    ReplyDelete