Tuesday, August 30, 2011

Månadens reflexion

I sin odödliga Beowulf-föreläsning tar den store Tolkien,min tids Dante, Beowulf-eposets okände diktare i försvar mot dem som har sett ett estetiskt fel i detta diktverks egenhet;att ett nytt monster (Grendell 's Mother) inträder på scenen så fort det föregående har besegrats.Detta ,menr han ,är den etiska realismen i Beowulf.

Nya motståndare växer ur jorden som svampar om hösten kring varje människa med karaktär. De är ägnade att skärpa vår uppmärksamhet och framförallt,att göra oss medvetna om var vi själva står,var vi har våra värden,som ingen får trampa på. En ny fiende är en uppmaning att se oss själva,med svagheter och styrkor.Paradoxalt kan det ha något festligt över sig;pukor och trumpeter.

Så mycket värre då med vänner som sviker oss när vi bäst behövde dem.De är bara nedstämmamde,enbart demoraliserande.

En fiende kan man förlåta,men aldrig en svekfull vän.

Thursday, August 25, 2011

Händelser i sommardagens utkant


Den instängda humlan

svär och härjar i fönstret

på ett främmande språk

Den gamla kaffekvarnen

kan inte sluta att tjata

om ransonering och krig

Ett storartat spindelnät

har övertagit farmoderns cykel

Evangelii Härold inte längre till salu

Ur den hundraåriga busken

faller krusbären,bärnstensbruna,

och trötta, till marken ett efter ett

Det är - kort sagt - sent på jorden

I den väggfasta telefonen knastrar

redan eftermiddagens åskväder

Saturday, August 20, 2011

A not quite regular octaeder from my workshop

Se Chapter "Topologische Invarianten" in my book "Gegen Null.Eine mathematische Phantasie" Secession Verlag,Zürich.2011

Saturday, August 6, 2011

From my Workshop VI:Bikers in an Uncertain Part of the Race23 x 30 cm, Oil on canvas 2009-2011 .In possession of the artist.

"Cyklister i en oklar del av loppet" was a line in one of my early poems. The realization of how late it actually is in my life inspired to this painting,or rather sketch, in the summer of 2009.It was left in the wood workshop on Mrs Blomqvists Säm, which is actually a little too dark for normal painting for two summers and winters - in a rather sketchy condition.

This summer I brought it out into the light of another work-shop and found that I liked the drama of it.I increased the information content of the foreground and warmed up the evening sky with a rather sentimental light - on the boarder but not beyond -the too sentimental.And I found that I had a painting.

A friend observed,quite correctly,that the emotional atmosphere reminds somewhat of the work of Hans Ylander,a sparkling Swedish painter with a very small production who died a few years ago.The melancholy is the same.

Life can - among other things be seen as a race.Against all sorts of slopes and gravity,and with a completely unclear motivation.So the three bikers in the painting are may be ridiculous in their blind zeal,but not completely .

Arthur Schopenhauer would have said:they are one of the Will s manifestations and neither more nor less real than that mysterious Will which permeats all of existence.

For further information on my pictorial work,consult :

Ausstellungsraum Celine und Heiner Bastian. Am Kupfergraben 10,Berlin 10117. t : view phone49 (0)30 20 67 38 40. e : info@heinerbastian.de

(The wave and some other of my best works available)

Galerie am Savignyplatz. Nehringstr. 29 14059 Berlin Deutschland 030/ 313 65 64 info@galerie-am-savignyplatz.de (Catalogues and some works available)

.

Det sitter mexikaner och sjunger i träden och andra fragment
Gunnar Ekelöf - på besök på BLM en vintereftermiddag

på sextiotalet:

- Nej,nu är det bestämt dags att fara hem till Sigtuna och såga ved igen.

- Ved ? Jag trodde att en stor nordisk diktare hade oljeeldning.

- Jag menar sådan ved som man sågar med reservoarpenna.

*

Gubben Ramsberg hade en systerson som uppenbart vållade honom en del besvär.

Vid ett av hans - alltid med fasa emotsedda - besök vid Ramsbergs lilla stuga vid Nadden satte svärsonen igång med att omvandla gubben älskade lilla eka till en fashionabel trampbåt.Delar till en gammal damcykel fick tjäna som maskineri,med trampor och kedja.Och framdrivningen ? Vattenhjul naturligtvis.Vad annars ? Ramsbergs försiktiga påpekande att man inte kan sätta ett vattenhjul i en öppning mitt i botten på en eka utan att en del vatten strömmar in,avvisades .

Det var därför Murare Ramsberg så ofta lånade min pappas eka under de följande åren.

*

- Pappa,det sitter mexikaner och sjunger i träden.

Benjamin Gustafsson kom inrusande i sovrummet en tidig höstmorgon på nittiotalet i Austin,Texas.

- Min lille vän, vilken livlig fantasi du har.Skall du kanske också bli poet när du blir stor ? Jag varnar - det är föga lånsamt.

- Kom och titta själv då !

Mycket riktigt.I de mäktiga ekarna tvärsöver gatan sitter ett helt kompani av de dokumentlösa mexikanska daglönarna under ledning av den vanliga padronen utrustade med trädgårdssågar.Nödtorftigt säkrade med linor sitter de,var och en och sågar på sin gren,sjungande smäktande mexikanska kärlekssånger.

Varannan rad innehåller ordet "hjärta".