Sunday, March 4, 2012

Nuet – det förflutnas källa ?
Walter Benjamin har på några ställen en originell förmodan; det närvarande kan förändra det förflutna.Och – par consequence – att framtiden kan förändra vårt nu.
Vad skulle det kunna betyda ? En kännare av Franz Kafka,Torsten Ekbom,har påpekat att Cervantes Don Quijote inte går att läsa på samma sätt efter det att vi har stiftat bekantskap med Kafkas romaner som före.En tidskrift1 påpekar att valet av Barak Obama till USA:s förste svarte president ovillkorligen måste förändra bilden av USA:s afroamerikanska historia. Den ännu ganska unge Adolf Hitler ,fångad med full skärpa i en bild av en massdemonstration framför Münchens Feldherrenhalle,vid krigsutbrottet 1914, sedd hundra år efter det att bilden togs, har undergått en förändring som uppenbart inte är entropisk. Utan något annat.Men vad ?
Vad är det som försiggår ? Den fysikaliska tiden är en frusen flod i relativitetsteorin.Men en flod som kan sammandra eller utvidga sig, och där tid och rum kan övergå i varandra,allt beroende på utsiktspunkterna. Som själva naturligtvis tillhör floden.Tiden har en riktning,ja det är osannolikt att ett paginerat manuskript som slängs ut genom ett skyskrapefönster upphittas i samma sidordning i vilken det slängdes ut.Men vad som är samtidiga händelser bestäms av avstånd och ljushastighet.
Så vad händer när en senare händelse bekräftar ,ifrågasätter eller helt överraskar en tidigare med att vara något helt annat ?
Kanske är det återigen sammanhang som vi borde inrikta oss på ? Bilden av Hitler i augusti 1914 visar sig vara en del av ett mycket större sammanhang än vi kunde ana ,låt oss säga,1925. Från en högre belägen punkt ser vi mer av landskapet.Alltsammans fanns ju där hela tiden. Men nu blir alla interpretationerna synliga.
Professor Bengt Gustavsson,astrofysiker från Uppsala, har berättat mig en mycket historia:En kollega från en avlägsen världsdel frågar efter en promenad genopm stadens centrala delar om Uppsala är en extremt farlig stad.Hurså ? Ja det verkar som om olycksfall hände litet här och var i stan.Det är ju så många människor med proteser och i rullstolar ?
- Verkligen ? Jovisst – de vanföras riksförbund har konferens i Uppsala denna vecka.


Smakprov ut Lars Gustafsson "Mot Noll.En matematisk fantasi intill det kungligarummet."Art Factory .Lund 2011.

Also in German translation by Barbara Carlson as "Gegen Null.Eine Mathematische Phantasie."Sezession Verlag.Zürich & Berlin.2011

1 comment:

  1. Den nyutkomna mer omfattande volymen med utdrag ur Philip K. Dicks Exeges inleds med texter som beskriver en mer handfast teori om hur framtiden påverkar nuet, och det förflutna, genom att information från framtiden sänds till oss i form av takyoner från framtiden, med ursprung från Logos eller Helige ande, som färdas i omvänd tidsriktning. Han är förstås alldeles galen, men teorierna är intressanta, åtminstone om man inte tar dem alltför bokstavligt. Vad vet vi egentligen om universums grundläggande beskaffenhet? Om man tänker sig att vår verklighet i själva verket är en Nick Boströmsk simulering (vilket jag faktiskt finner vara en rimlig men förmodligen obevisbar hypotes) är det ju inte heller så underligt om information läcker i olika riktningar i programmet.

    ReplyDelete