Saturday, October 24, 2009

Innumeracy:några avslutande synpunkter

Tacksam för de intresserade och vänliga kommentarerna till vad jag skrev om Innumeracy.Här några synpunkter:

1.Jag är litet förvånad att en kommentator inte har insett det bisarra i att rubriken i ett nyhetsprogram talar om fem miljoner till Sveriges kommuner och landsting.Det är då kanske rätt vad som har påståtts ,att de flesta amerikaner inte vet skillnaden mellan en miljon och en miljard.Gäller det svenskar också ? Har regeringen alltså beslutat sig för att skänka motsvarigheten till ett par lyxbilar ,eller en fyrarummare på Östermalm till Sveriges kommuner och landsting ?

2.Skillnaden mellan beroende och oberoende sannolikheter är fundamental.Jämför att göra två tärningskast efter varandra med en tärning och att kasta två tärningar.Sannolikheten för dubbla sexor i det senare kastet är en annan än i det första exemplet.Jag tänkte mig fru Schottenius extremt lyckade gissning som ett kast av den senare typen.Dessa båda modeller kan sedan jämföras med sannolikheten att dra två kungar efter varandra ur en kortlek.Utan att korten fylls på.Är detta analogt med gissningar om nobelpristagare ? Eller kan vi hålla oss till påfyllningsmodellen.En klok korrespondent påpekade att det roliga med sanno.likhetsteori är att så länge resultatet är 1 eller mindre än 1 är det alltid någon sannolikhet man har hittat men inte alltid den man ville bevisa.När jag valde nobelprisexemplet tänkte jag mig ett kast med två tärningar som båda kommer upp med det förutsagda svaret:sexor.Om man interpreterar den empiriska verkligheten på andra sätt får man andra sannolikheter.Ty hela teorin handlar om relationen mellan mängder,inte enskilda händelser.Det håller jag som filosof styvtpå.

3.Vad skall vi kalla "innumeracy". "Talblindhet" är inte riktigt bra eftersom matematiken inte bara handlar om tal.Hur gör vi med abstrakt algebra ? Vi kan till exempel tala om skillnaden mellan subtraktion och addition utan att dra in något särskilt tal:m + n ger samma resultat som n + m ,medan m - n ger ett annat resultat än n - m.Jag minns ännu den kraftiga örfil min avskyvärda småskollärarinna i Västerås gav mig när jag frågade varför det är så.

Hon var nog inte så bra på rotationsgrupper.Nog av :innumeracy har med mer än tal att göra.

2 comments:

  1. Hitta gärna en lärobok i sannolikhetslära som beskriver vad skillnaden är mellan att slå en tärning två gånger och att slå två tärningar och läsa av den ena efter den andra. Mitt minne av dylika saker är lite suddigt, men sannolikheten för en sexa är en sjättedel, sannolikheten att slå två sexor efter varandra är därmed 1/36 och sannolikheten att slå 12 med två tärningar är 1/36, skillnaden verkar därmed inte vara så fundamental som du försöker göra gällande.

    Det kan tänkas att du menar sannolikheten att slå två sexor efter det att man redan slagit en, men det är inte vad som står.

    ReplyDelete
  2. Anumeralitet, att man är anumeral, kanske? Noga räknat har ju det, liksom talblindhet och innumeracy, samma kopplingar till talbegreppet. Kalla det bristande matematikförståelse och var nöjd med det. Om nu både akalkyli och dyskalkyli är upptagna finns nog inte mycket att göra.

    ReplyDelete