Sunday, October 25, 2009

Innumeracy_ännu en kommentar

Den senaste kommentaren förefaller förbise att jag just har rekommenderat tre böcker om sannolikhet.
Att nämnarna måste multipliceras när oberoende sannolikheter vägs samman borde åtminstone teoretiskt sett bara påpekas en gång.

1 comment:

 1. Den senaste kommenteraren förbiser inte det minsta att du har rekommenderat böcker i sannolikhetsteori. Om man följer den fåniga lilla matematikövningen som kommentaren innehåller så kan man även enkelt se att nämnare har multiplicerats (testa själv: 6*6=36, två gånger genomförd dessutom).

  Men för att det här ska sluta efterapa en dålig sketch från torra akademiker på de brittiska öarna så ska jag försöka att vara tydligare.

  Jag efterfrågar en akademisk skrift i sannolihetslära som gör gällande att "Jämför att göra två tärningskast efter varandra med en tärning och att kasta två tärningar.Sannolikheten för dubbla sexor i det senare kastet är en annan än i det första exemplet."

  Min kommentar är att detta är ett ypperligt tillfälle där bägge exemplen är "två _oberoende_ utfall", dvs skillnaden är i bästa fall skenbar, i värsta fall endast tillgänglig för "innumerater".

  Förtydligande: Det är ingen skillnad mellan att kasta de två tärningarna samtidigt och en efter en, vidare är det ingen skillnad mellan att kasta två olika (men likformade) tärningar i följd och att kasta samma tärning två gånger, ergo är det ingen skillnad mellan ditt första exempel och ditt andra.

  Eller för att göra det ordentligt klart med multiflikititationstabellen:
  (1/6)*(1/6) = 1/36 samt (1/6)*(1/6) = 1/36

  ReplyDelete