Sunday, April 1, 2012
My "Elden och döttrarna" New and Selected Poems will be presented in Swedish in Rönnells Antikvariat Sturegatan Stockholm April 11 at 7 pm with a reading.The book is undergoing translation into German,English and Polish at present.Here a specimen.


A Distant Light


That ray of light
was from a star which died
a million years ago

And on this very night
it reached Lake Hörende
Half of it turned

Half of it might
have been reflected
by the narrow mirror

of a wave,the other tight
into the knowing eye
of that very roach

which slowly moved out of sight
below the surface,
not knowing what he knewAugustinatt


Efter en resa
som varade i två miljoner år
kom det svaga ljuset
från en mycket avlägsen sol
att till hälften återkastas
i den branta spegeln av en nattlig våg
medan den andra hälften
fångades i det kloka ögat
hos en mört som under insjöns mörka yta
i långsam rörelse gled ut ur bilden
Ovetande om vad han visste

No comments:

Post a Comment