Thursday, April 12, 2012

Allt järn längtar att bli rost

Ur min just utgivna samling "Elden och döttrarna" (Atlantis 2012) ett läseprov:


Allt järn längtar att bli rost

Allt järn längtar att bli rost,
sade den gamle metallurgen

Det vill förena sig med luften
sjunka till sjöarnas botten

Bli till röd jord. Inte bara järnet
längtar till sitt sönderfall.

Utopierna sjunker maktlöst ned
och blir till retorik.Till och med

den stolta monoteismen rostar ner
och blir till den angenämt

myllrande och amoraliska polyteismen.

Vassa eggar
blanka svärd och tunga yxor,
varar aldrig i oändlighet.

Allt järn strävar efter att bli rost.
Sade den gamle metallurgen.

No comments:

Post a Comment