Sunday, February 27, 2011

From my workshop


From my workshop:

Le Jeu de Tennis

© Lars Gustafsson 1988. Private collection,Berlin


Jag målade denna bild – en tetraptik - med akryl på duk ,en teknik som jag senare har övergivit,i Austin,Texas hösten l988.Den kom sedan att hänga i mitt kontor i Waggener Hall i rum 413 på fjärde våningen ända till april 2006,där den ofta tjänade som ett bra konversationsobjekt för att inleda samtal med mycket blyga studenter.

Som alla kan se handlar den om tennis.Jag hade vid denna tidpunkt utvecklat ett livligt intresse för analytisk kubism och bilden försöker så att säga frilägga tennisupplevelsen i olika beståndsdelar.

De fyra kvadratiska bildfälten balanserar fyra färger mot varandra
i ett försök att återskapa en musikalisk upplevelse.Om ni så vill den musik som innebor i tennisspelet.

Det nedre vänstra fältet där spelaren bereder sig att besvara en inkommande låg boll med en backhand,handlar om ett fundamentalt element i tennisupplevelse;detta att förflutenhet och framtid försvinner;världen reduceras till det omedelbara.
I painted this picture in acrylic, technique which I have later abandoned in Austin ,Texas 1988.Until 2006 it was a part of the internation decoration of my office room 416 in Waggener Hall, University of Texas at Austin.
The picture which is one field (because of the inferior copying capacity of my PowerBookG4 I cannot bring more into the blog at this time)of a tetraptyk is about tennis as inner experience.I had at that time developed a lively interest in analytic cubism This tetraptik as a whole tries too assay the tennis experience into significant parts.Here,it is about the backhand return and the complete concentration on the rapidlt approaching ball, - an experience of the moment.


Some of my later pictorial works are accessible with:


Ausstellungsraum Celine und Heiner Bastian. Am Kupfergraben 10 10117. t : view phone49 (0)30 20 67 38 40. e : info@heinerbastian.de ...

Galerie am Savignyplatz. Nehringstr. 29 14059 Berlin Deutschland fon 030/ 313 65 64 info@galerie-am-savignyplatz.de ...

1 comment: