Tuesday, September 7, 2010

Strukturwechsel

Usch ! Hur kan jag göra en sån blunder.Mikael Böök har självklart rätt.Det är Habermas som skrev "Strukturwechsel der Öffenlichkeit"inte Horkheimer-Adorno.Deras "Dialektik der Aufklärung" ligger så nära i det intellektuella fält som är Frankfurterskolan.Men det är ingen ursäkt för slarv.Mikael Böök skall ha tack.


En ringa tröst är ju att Habermas här följer Frankfurterskolans centralfigurer mycket nära i spåren.Det gemensamma är insikten att begreppet "privat" från att signalisera en maktlöshet,kanske rentav ett "utanförskap" i det medeltida-feodala samhället övergår till att signalera en maktställning i Tredje Ståndets emancipationsprocess.Alltså inte är fråga om något slags utvidgning av ett feodalt hedersbegrepp som
Tännsjö tycks påstå i sin nya bok utan snarare en avlösning av ett sådant begrepp med ett annat.

Hur skall piratpartisten förhålla sig till dessa,uppenbart relevanta och aktuella frågor ? Ja eftersom Piratpåartiet har börjat uppträda självmotsägande och osammanhängande i och med Wikileaksbeslutet har det blivit väldigt svårt att säga.

2 comments:

  1. Tännsjö argumenterar utifrån en utopisk utgångspunkt på samhället. Att argumentera mot en från pirathåll är ganska lätt. Vi lever helt enkelt inte i en utopi. Piratpartiet argumenterar för att lösa faktiska och praktiska problem. Där attacker mot den personliga integriteten kan vara förödande för enskilda personer. Det är varken mer eller mindre självtomsägande än beslutet att bistå Wikileaks med bandbredd. Även om jag hatar vad min motståndare har för ideer så är jag beredd att dö för hans rätt att framföra dem.

    ReplyDelete
  2. Vad medelklassen beträffar finns inte mycket kvar av den tidiga borgerlighetens innerlighet sådan den kom till uttryck i konstarterna under tidigt artonhundratal. Det vi nu ser är snarare en dekadans, alltså hedersbegreppens allmänna försvagning.

    ReplyDelete