Tuesday, July 7, 2015

En privatman med förhinder


 

Det är svårt att finna en mera förtalad filosof än Friedrich Nietzsche.
Hans sällsamma biografi –elitstudent med kallelse till full professur i tjugoårsåldern,tidig sjukdom, ett liv präglat av förlorade dagar och nätter i envisa, svårförklarliga migränattacker, med sviktande syn, och  trots det en mäktig bokproduktion och så småningom ett avslocknande in i en obotlig hjärnskada – har inte bara lett till rena fantasier utan en systematisk mytbildning.
Till och med den annars så hederlige Thomas Mann förefaller  tro på den i katolska kretsar särskilt populära legenden om att den ateistiske filosofens  hjärnskada skulle ha varit av syfilitisk natur, vållad vid ett bordellbesök.
I själva verket handlar det olikhet med stor sannolikhet om en sjukhusinfektion, en dysenteri ådragen under några fruktansvärda dygn som sjukvårdare i  tyskfranska kriget 1870.Nietzsche hade ensam ansvaret för döende och döda soldater  i två överfulla järnvägsvagnar ett par dygn och han glömde inte upplevelsen. Den sjukhusinfektion han i denna penicillinfria värld ådrog sig ändrade hans liv för alltid.
      Sen är det detta med antisemitismen och Hitlers besök i det av systern ledda Nietzschearkivet i Weimar. Nietzsche var på intet sätt antisemit. En antisemitisk pamflett som han mottar på 1870-talet skickar han  han tillbaka till avsändaren med en mycket bestämd anhållan att slippa denna  andliga ohyra i fortsättningen: ”…dessa ständiga absurda förfalskningar och tillrättalägganden av de vaga begreppen  ’germansk’, ’semitisk’,’arisk’,kristlig’,’tysk’ – allt detta skulle i längden på allvar kunna uppväcka min vrede…”
      Med Nietzsches filosofi är det inte mycket bättre. Fundamentala begrepp som ”Übermensch” och ”Wille  ” har felöversatts och avsevärt vulgariserats.
      I själva verket finner man inte särskilt många åsikter hos Nietzsche.Han ställer frågor,radikala frågor,ibland alldeles nya,.Med övermänniskan,eller snarare bortommänniskan är det så att Nietzsche faktiskt ställer den djärva men inte orimliga frågan om människan,så som vi känner henne,möjligen inte är  den sista länken i evolutionens långa historia.Att ett svar faktiskt skulle börja skymta en bit inne i det nya årtusendet  - den artificiella intelligensen,den biocybernetiska människan   – är ju inte rimligt att han skulle förutse.
      Jag läser Nietzsches brev i Peter Handbergs utmärkt översatta,utvalda och kommenterade två volymer i Brutus Östlings heroiska utgåva av de samlade skrifterna.Och tycker mig ha funnit en vän.Det är inte bara den överkänslige,musikaliske och livsfrämmande elitstudenten,som alldeles för tidigt blir professor och utsätts för enorma krav och förväntningar. Köp dessa fascinerande två volymer.De kommer aldrig att bli bästsäljare och man kommer alltid att söka efter dem i antikvariaten.
Läsningen av breven ,även i urval,för Niettzsche så mycket närmre oss,gör honom så mycket begripligare.Dessutom är de väldigt ofta roliga.
Den flitige ynglingen som till och med anstränger sig i militärtjänsten och får högsta betygg i skvadronens ridkurs är en typ som man tycker sig ha sett.Breven hem,som inte sällan handlar om pengar har en vardaglig charm.
Och sedan kriget,uppbrottet från professuren  med schweizarnas generösa pension och livet som egentlig alltid enslig sjukling.Det är är något oerhört patetiskt  hela denna märkliga livskamp i en situation där de flesta andra skulle ha gett upp. Dag och dygn förgår i outhärdliga migränattacker,synen sviker honom,hans existens är ett desperat sökande efter det klimat som skall lindra.Och genom dessa strapatser tillkommer bok efter bok.De är sällsamma.Den stora uppgörelsen,den första grundläggande formuleringen av ett århundrades trauma.Gud är död ! Det är det rykte som sprider sig i allt vidare cirklar i Nietzsches verk. I själva verket blir han den som formulerar ett århundrades centrala trauma och den som öppnar för den europeiska existentialismen.
Filosofer som Holbach,Voltaire,eller för den delen Ingemar Hedenius,finner orimligheter och självmotsägelser i de teologiska lärorna.
At påstå att Gud inte existerar är en sak.Men Nietzsches ”Gud är död” är något annat och mera. Det öppnar Det Stora Tomrummet ,existensens djupa meningsfulla paradox.Vi är här och vi har ingen aning om varför.
  Nietzsche kanske mer än Kierkegaard aspirerar på titeln som den förste existentialisten.
Det fundamentala är naturligtvis den fråga som Schopenhauer ställde och som Nietzsche redan från Tragediens födelse försöker besvara:
Har livet någon som helst mening,eller är det bara ett grymt spel där våra passioner och falska förhoppningar för oss från den ena besvikelsen till den andra ?
Schopenhauer vet vad han anser om detta.Nietzsches svar är komplicerat.Han vill vända på frågan: Hur ger vi livet mening ?
Den grekiska tragedien med dess mörka,skräckfyllda berättelser förefaller ge honom en utgångspunkt.Grekerna vågade,de kunde hämta en paradoxal glädje ur sin tragiska insikt.Tanken varieras sedan genom Nietzsches hela verk.Ibland dominerar Schopenhauers pessimism,ibland något annat.Ett paradoxalt trots,en vägran,en värdenihilism. (Men inte i Uppsalaskolans inskränkta mening.)
      Brutus Östlings förlag och dess vänner och medarbetare har fattat ett klokt beslut.
Nietzsches frågor har egentligen efter två världskrig och ohyggliga brottmålshistorier bara tilltagit i aktualitet.
      De har blivit våra frågor.
3 comments:

 1. Så bra och sympatiskt. Din bild av Nietzsche ligger mycket nära min egen - trots att jag inte läst allt det vardagliga. Vill väldigt gärna göra det nu. Frid över Friedrich!

  ReplyDelete
 2. Ibland tänker jag - det viktigaste av allt är att hjälpa N fullborda sina insikter och uttryck. Vi står ännu på linan, med darrande ben och flackande blick. Narren N hoppade över oss, men till skillnad från i berättelsen så var det Narren som föll och lindansaren som ännu dansar sin/vår självmedvetna och neurotiska dans. Mitt i sitt fall tog N farväl av sin klokskap, sin dårskap och sin ofullbordade upplysning, de skumögda lindansande. Han visste mycket väl vad som skedde, och kanske insåg han just då, i fallet mot marken, att friheten var fallet, att jakten på den fri viljan och det fria valet för alltid var det som gör oss blinda för den absoluta sanningen. Den sanning N själv så tydligt proklamerat - människans snäva, subjektiva perspektiv styra hennes handlingar och gör dem egoistiska, oavsett alla försök att rättfärdiga dem med rätt moral.
  I det fria fallet upptäckte han kanske att den dårskap och klokskap han lämnade bakom sig var densamma han nu närmade sig. Skillnaden var bara att i det senare fallet fanns inte subjektet N och dennes krav på ägarskap av dessa egenskaper. Dårskapen och klokskapen var eviga, men dåren och den vise skulle dö. Kanske N i fallet erhöll den sista pusselbiten i Buddhas lära, den som säger att ingen bit saknas, att allt är perfekt och att det enda som hindrar oss att se detta är den pusselbit det subjektiva Ego utgör. Denna pusselbit kommer för alltid dölja en del av den fullkomliga bilden, den absoluta sanningen.
  Kanske insåg N just där och då att poängen med självets död inte är destruktiv utan konstruktiv. Självet är ju inte det fysiska självet, utan det subjektiva perspektiv som kan se och förstå allt, men inte detta - att subjekten är objektets många ögon och öron då det blir medvetet om sin egen absoluta existens.
  Jag önskar att den geniale dåren N insåg detta, och förstod att allt han gjort bara var en del i en oundviklig process där det vi ibland kallar "upplysning", bit för bit kommer bereda plats för övermänniskan, den som lätt och ledigt kan dansa mellan subjektets lilla perspektiv och objektets panoramaperspektiv, den som vet att dessa två är uttryck för samma sanning.
  Vi är alla den objektiva aspekten av N's arbete och vi kan inte välja att avstå från detta arbete. Bara om vi blundar hårt kan vi låtsas att livet som lindansare är meningen med allt. Öppnar vi ögonen så inser vi att ett fritt fall till marken betyder Egots död och Uppståndelse i det eviga Objektet. Förstår vi inte detta på rätt sätt så finns bara Nihilism. Är vi klokare så finner vi alldeles snart svaren på alla de stora frågorna. Övermänniskan i mänsklig skepnad är djävulen manifest, en dominant Egoist. Övermänniskan över den mänskliga skepnaden/formen är bara kärlek.
  Det knepiga är detta - när vi som mänsklighet tagit sprången, blivit upplysta, kommit över våra egon, då är allt precis som förut, i fysisk bemärkelse vill säga. Det som händer är att krig, svält, girighet och lidande blir omöjligt. När våra Egon sätts på sin rätta plats kommer de tjäna helheten väl och med hjärtats lust. Så länge de är den enda platsen vi tillåter oss existera kommer vi bara tjäna oss själva, och vi gör det blinkande, på darrande ben och skuldmedvetna.
  När N föll ramlade han rakt ner över våra huvuden. Kanske föll han tillräckligt hårt för att även ta sig in i huvudet på några av oss? I mitt sitter han, ömsom gråtande ömsom skrattande, men alltid med en ambition att ta sig ut, att förkunna genom mina öron.

  ReplyDelete
 3. Tack för detta. Nu inspireras jag att läsa N.

  ReplyDelete