Saturday, February 22, 2014

MÄSTER BROCOTS TRÄD Ur en kommande roman


 Mäster Brocots träd

Berättelse under arbete

     
       ”Fredegesius, även kallad Fredegesius av Tours, var den filosof från Karl den Stores frankiska renässans på 700-talet ,som i sin skrift  ”De Nihilo et Tenebris” ägnade det svåraste av alla begrepp,intigheten, ett fördjupat studium.Det är denne tänkare som  tillskrivs det märkliga yttrandet ”Videtur mihi nihil aliquid esse.” Sedermera elegant turnerat med Alquins:”Nomen est, Res non est”.Hur som helst;denne lärde  kom att långt senare att låna sitt namn till ett brödraskap av invigda som hade svurit att hålla stånd mot en tidsålder av instundande barbari och vidskepligt mörker – de så kallade Fredegesiusbröderna.
      Detta sällskap, ett förbund mellan sekler, kanske till och med mellan världar, dyker upp för att åter försvinna vid flera tidpunkter i historien. Möjligen existerar det i någon form ännu i vår egen tid. Det bär det ytterst egendomliga namnet Societas Sancti Fredegeseii, anmärkningsvärt eftersom det knappast kan återfinnas något helgon med detta namn i Legendus Aureus.
      I de Ordovitiska Annalerna omnämns ett sällskap av dunkelt ursprung,Fredegesinerna ,som påstås ha påtagit sig uppgiften att  för all framtid utöva vakthållning över ett märkligt föremål. Detta föremål, fallet i orätta händer, skulle nämligen kunna leda till oöverblickbara katastrofer och ofantliga ,icke önskvärda,omvälvningar.”
      Han tittade upp ur boken ett ögonblick, lyfte på lornjetten och anmärkte stillsamt:
      - Icke önskvärda för vem ?
      ”Av de många traditioner som tillskriver detta ting magiska egenskaper är de flesta orimliga. Ett flertal tillskriver det exempelvis förmågan att till ofattbara gränser förstärka  den mänskliga intelligensen och försätta den i ett sådant genomskådande tillstånd att naturhemligheter som aldrig uppdagats blir åtkomliga. Med många olika konsekvenser som följd.
      En tradition vill helt överraskande identifiera ”Tinget” med ett ytterst egendomligt föremål som  en Magister BjörnPaulsen dansk filosof, en vinterkväll på nittonhundrasextiotalet sägs ha inhandlat i en rivningsplanerad antikhandel i Stockholm .Magister Paulsen skall under praktiskt taget ett helt dygn ha varit i besittning av  och i sina egna sinnen ha upplevt dess monstruösa egenskaper,innan det på obekant sätt försvann ur hans verksamhetsfält.
      Det farliga med Tinget förefaller vara att det,om det skulle komma till användning vid en historiskt olämplig tidpunkt – för tidigt eller för sent låter vi vara -  eller kanske snarare,om det faller i orätta händer,skulle kunna leda till en inte närmare beskriven katastrof.
      Denna episod i den svenska huvudstaden en vinterkväll i december 1960,är den den senaste tidpunkt där Tinget observerats. Den danske lärde skall för en billig penning inköpt det i ett kuriosamagasin på randen till den allt uppslukande och vandaliserande byggplats som ivånarna i detta uråldriga baltiska sjörövarnäste då, år 1960, kallade ”hötorgsgropen”.
       Lyckligt omedveten om dess enorma maktmöjligheter , lät han det gå ifrån sig. Och det var kanske bäst så.”
      - Intressant.Mycket intressant.Och hur skulle denna intelligensförstärkare se ut ?
      - Som en slags huvudband.Eller järnkrona.Eller som en lamphållare. Olika källor har beskrivit den så.

      - Och vad kommer er att tro att något sådant över huvud taget skulle existera ?
      - En tradition.
      - Och vad kommer er att tro att jag skulle veta något om det här ?
      - Era tabeller över de olika talsystemen,elegant uttryckta i maximalt avkortade bråk ?
      - Prat,om uttrycket tillåts.Ni ser alla kugghjulen här ? Hur skulle man kunna få ordning på alla olika skeppskronometrar om man inte hade ett komplett system av alla möjliga utväxlingar mellan kugghjul? Tror ni verkligen att man måste ha speciella hjälpmedel för att åstadkomma något så enkelt ?
      - Arbetet förefaller rätt stort. Redan primtalens serie..
      - Jag har en hel del annat av den sorten om ni är intresserad.

      Mäster Brocot harklade sig med låtsad likgiltighet:
       - Det är lustigt att ni för det här på tal.Här har faktiskt funnits ett föremål som stämde litet grann med er beskrivning: lampkrona, järnkrona med ett egendomligt ålderdomligt utseende. Bland allt annat skrot som lassas i och ur skeppen.Ni har ingen aning om hur många konstigheter som båtsmännen drar hem från sina resor .Och där amiralitetsvakten lägger beslag på det mesta.
      - Den har funnits här ?
      - Kan möjligen ha funnits här. Jag har ett vagt minne av något sådant.
      - Men om jag tolkar er rätt,finns den alltså inte kvar ?
       - Nej
     
      - Vem ?
      - Jag kunde möjligen upplysa om det.Men jag gör det inte.
      - Varför ?
      - Det finns som ni vet, former av tortyr som är mer raffinerade än blotta fysiska smärtan. Därför finns det hemligheter som man helst inte vill anförtro de människor som man inte vill utsätta för något sådant. No comments:

Post a Comment