Saturday, March 9, 2013

EN ILLUSION OCH DESS FRAMTID1914 infördes registrering av spritköpare i Stockholm,1917
var vad som kallas Brattsystemet introducerat i dess helhet.
De äldsta delarna är nu nästan 100 år gamla.Under dessa hundra år har systemet knappast haft någon effekt på alkoholbruket i Sverige,ej heller på missbruket,men i avsevärd utsträckning stimulerat den obeskattade importen.Som den moderna informationsteknologin naturligtvis har avsevärt underlättat."Tekniken är alltid starkare än politiken" (Jan Stenbeck)
Idag (9.3.) kan en anonym ledarskribent i DN förfasa sig över en handfull liberaler som hotar "att underminera alkoholpolitiken".
Den skeptiske iakttagaren - en grupp till vilken vi gärna räknar oss - frågar sig hur länge en struts kan sitta med huvudet i sanden.Ännu ett århundrade ?

No comments:

Post a Comment