Monday, November 21, 2011

Den censurerade krönikan :Gästkrönikör Johannes EkmanLars Gustafsson s Blog has the honor - and the moral duty - to present the Chronicle that Dagens Eko,Radio Sweden refused Johannes Ekman ,contributor since decades,to go on air with.The text is as you can see quite modest,but obviously happened to hit some sensitive spot which the deforestation industry and the Dagens Eko seem to have in common.

Berlin Monday 21st. Lars Gustafsson,Webmaster
...............................
( "Jag är en mumie som vilar i skogarnas blåa kista...)...Nobelpristagaren Tomas Tranströmer ur diktsamlingen För levande och döda.Skogen - bilden för den nordiska själen enligt Tranströmers diktarkollega Werner Aspenström - håller enligt kritiker på att skövlas på ett sätt som strider mot miljömålen i skogslagen - man kunde tala om Skriet från vildmarken, enligt tidningen Filter. Samtidigt som Dagens Nyheter 25 oktober förkunnar : Urskogarna i Sverige är på väg att försvinna. Med nuvarande avverkningstakt är de sista oskyddade naturskogarna borta om 20 år.Till DN säger ett språkrör för statliga Skogsstyrelsen att nsätan hälften av landets skogsavverkningar bryter mot miljökraven. Skogsstyrelsen har anslag för att köpa skyddsvärd skog, men får allt mindre resurser för ändamålet.Från Naturskyddsföreningen berättar man att man ideligen anmäler miljövertramp, men utan resultat. Regeringen har litat på en frivilliglinje när det gäller miljöskyddet av artrik gammelskog, som idag inte utgör mer än bråkdel av skogsarealen.2009 gick 14 ledande skogsforskare ut i DN och förklarade att man skäms över det sätt på vilken miljöhänsynen offras i skogsbruket, trots att det tydligt ska vara en del av dagens skogspolitik enligt lagen. Forskarna talar om "ensidiga virkesåkrar i direkt strid mot skogsvårdslagen."Från skogsindustrin hävdar man att miljömålen kan tolkas olika och att det handlar om var gränserna ska gå mellan miljömål och produktionsmål.Tidningen Filter ironiserar över hur vi i Sverige protesterar mot skövlandet av Amazonas medan de sista gammelskogarna i snabb takt offras i Sverige. Enligt Filters artikel är idag bara 4 procent av skogsarealen skyddad, medan de miljöpolitiska målen skulle kräva minst 10 procent. Avverkningstrycket är idag rekordstort hos de svenska skogsbolagen.Också i de tidigare orörda fjälllnära skogarna ökar nu avverkningstrycket. Avverkningstekniken är också idag så effektiv att en modern skogsmaskin kan avverka ,kvista och såga upp ett träd i bestämda längder på 30 sekunder.Naturskyddsföreningen räknar idag 139 skyddsvärda svenska skogar som avverkningshotade. En av de internationellt orienterade skogsbevarargrupperna går under det slagfärdiga namnet Robin Wood.1993 års skogsvårdslag slog fast att skogens produktionsmål och miljömål skulle väga lika tungt, och opinionen för skogsskydd liksom mediedebatten var då tämligen livlig, men en bit in på 2000-talet har skogspolitiken tydligt svängt mot prioritering av produktionsmålen , medan mediedebatten har tystnat, finner tidningen Filter. Som också noterar att bland andra ryska skogsdelegationer på Sverigebesök förvånats över hur litet svensk skog som naturskyddas..Skogsindustrin står idag för över hälften av Sveriges nettoexportvärde. Mot den bakgrunden lever förstås miljömålen farligt.

6 comments:

 1. Bra Lars – och hälsa gärna Johannes Ekman och tacka honom för hans krönika och inte minst hans fina bok från häromåret, Skogen i vårt inre. (Hur tänkte SR här egentligen?)

  Om jag i all hast får lägga till ett par uppgifter uppfiskade ur mitt eget snabbförmultnande minnesarkiv. Såhär skrev t. ex. skogshandläggare Malin Sahlin på sin blogg nyligen:

  ”Under tiden som Sverige skaffar sig en sjukdomsinsikt så borde ett moratorium skyndsamt läggas över samtliga skogar med dokumenterat skyddsvärde. För visst avverkas det fortfarande skyddsvärda skogar.

  Det har det gjorts i många år. Och nu håller dom på att ta slut.”

  Enligt P1-programmet Kalibers egen granskning från i somras strider en tredjedel av avverkningarna mot miljölagen. (Vilken symptomatiskt nog verkar rätt gummiartad.) Och för att lyfta blicken ngt ytterligare: 2010 exporterade Sverige verkstadsprodukter, järnmalm och just virke för en dryg miljard, bara till Khadaffis Libyen. (Som vi för övrigt även erbjöd ett luftbevakningssystem.)

  Från Libyen importerades i sin tur en produkt: råolja.

  Spiklaven och talltickan värnas av desto färre, dessvärre. Naturens minsta beståndsdelar. Rödlistade dessutom.

  Vill avslutningsvis meddela att Norrköpings kommun, där jag bor, kom på delad tredjeplats i Naturvårdsverkets rankning från i fjol gällande ”hållbar skötsel av tätortsnära skog”.

  Alltid något, kanske.

  ReplyDelete
 2. Ursäkta, fel användarprofil, så jag råkade bli anonym alldeles i onödan. Mvh /Ola Klippvik

  ReplyDelete
 3. Väl talat Johannes! Jag ser inte skogsbolagen som stora skurkar, men om man inte sätter kraft och vilja bakom de regler som finns (och skapar sådana när de fattas) så kommer vinstintresset i stora bolag mer eller mindre automatisk att ta överhanden över miljöhänsyn (jmfr vårdbranschen).

  ReplyDelete
 4. Häftiga lövskogar i England med omnejd förr, som nu är ... Britterna verkar inte sörja stort över förlorade miljöer.

  Att svepa bort regnskog för att några ska tjäna lite pengar är grymt. Det är jätteområden som minskas pga uselt världssamarbete. Människan är cynisk och skiter oftast i annat än eget bästa, liksom staters företrädare.
  Prince Charles sade för ett par år sedan att han önskade människors utplåning, just för att de sabbar planeten. Känner viss sympati med honom i några avseenden.
  Det är ändå bara förändring, och likt kackerlackan klarar sig människan nästan alltid - hemskt anpassningsbar.

  ReplyDelete
 5. Tack, Lars. Jag har skickat två arga e-brev och två lika arga (men naturligtvis väl balanserade) kommentarer till Ekots två högsta chefer. Det är inte alltid jag har stått på din sida, men i det här fallet gör jag det till hundra procent.

  ReplyDelete
 6. Ja vad ska man säga. Vårt samhälle har krackelerat så pass att statlig censur nu kan ske helt öppet. Jag blir så deprimerad. :(

  Bra initiativ Lars!

  ReplyDelete