Wednesday, October 26, 2011

En alltför porös kampanj

Det är inte utan att man kan bli en aning fundersam när man tar del av den kampanj som för närvarande pågår mot Carl Bildt. Är det möjligen den socialdemokratiska propagandaavdelningen,på Sveavägen som försöker sig på klassisk skogsbrandsstrategi ? Skall uppståndelsen kring herr Juholts bidragsfusk drunkna i en ny uppståndelse kring Herr Bildts forna styrelseledamotskap ? Eller är det möjligen frukterna av en bristande gymnasieundervisning i argumentationskritik som vi bevittnar ?

Herr Juholt har fuskat med ett bidrag.Detta är ett dokumenterat faktum.Han har själv medgett det och reser nu land och rike runt och ber om ursäkt för saken.Detta är - i ett samhällssystem där bidrag och transfereringar är en självklar del av vardagen - småpotatis.Naturligtvis blir ensamstående vårdbiträden på halvtid med mindre än någon femtedel av Herr Juholts månadslön och barn som klagar att de inte har samma grejer som klasskamraterna, oerhört förbannade. Det skulle jag också bli.

Jämfört med t.ex. Herr Palmes lögner i Geijeraffären talar vi dock om småsaker.

Principiellt är det något annat detta handlar om. Den väsentliga insikten är den att vi steg för steg har fått en politisk klass med egna privilegier.Detta är vad diskussionen borde handla om,inte Herr Juholts personlighet.Som förblir rätt outforskad.Och det är kanske bäst så. För mitt resonemang är det dock viktigt att inse att Herr Juholts felsteg eller möjligen avsiktliga misstag är ett bevisat faktum .

Nu till Herr Bildt. Om honom skriver en herr Leo Lagercrantz på denna kultursida följande osande dumheter:

"Carl Bildt är mannen som gång på gång hyllar ett företag som gjort sina pengar i apartheid-Sydafrika. Som enligt FN har rånat Kongos folk. Som anklagas för medhjälp till mord på tusentals människor i Södra Sudan och som tveklöst hjälpt till att finansiera folkmordet i Darfur."

Vad är detta för argument avsett att bevisa ? Vi vet att Carl Bildt för sju år sedan lämnade en styrelse för ett företag som anklagas (av en Human Rights grupp ) för att ha bidragit till den avskyvärda diktaturen i Sudan och dess mord och våld mot folkgrupper. Som tveklöst hjälpt till att finansiera folkmordet i Darfur.

Vad menar skribenten med tveklöst ? Att Lundin Oil inte tvekade när de beslöt att finansiera ett folkmord ? Eller att det är utan tvivel bevisat att det var så. Detta är faktiskt bara ett par exempel på den totala semantiska och logiska porositeten i denna dumma text.

Som är uppenbart avsedd att ta heder och ära av den man som har betytt mer än någon annan svensk för de baltiska folkens frihetskamp i Sovjetimperiets upplösningsfas.Var var Human Rightsgrupperna när Sovjet skickade in sina mördarkompanier av Spetznasoldater i Vilnius ? Eller när serberna besköt brödköerna i Sarajevo med artilleri från kullarna kring staden ? Det vete Fan. Men för Carl Bildt var detta verklighet. Och han handlade.

Vilka slutsatser som skall dras av fallet med stackars Juholt som fångades med fingrarna i syltburken kan diskuteras. Men själva saken är klar.

C B var troligen med i en styrelse som troligen vid en tidpunkt fattade ett beslut som möjligen ledde till ett folkmord. Är det ett konklusivt argument när det gäller en man som bidrog till Baltikums befrielse och eldupphör i Bosnien ?

Kampanjen mot Carl Bildt är naturligtvis helt olik det, i mina ögon rätt omänskliga, drevet mot Juholt. Här pågår något annat.Det är ett läroboksexempel på det argumentationstrick som brukar kallas Guilt by Association,och som alltid i mina näsborrar bär en lätt men tydlig kloakodör ur det forna DDR:s kampanjer.

Ett annat exempel för de intresserade:Tyska Rikets diktator och kansler Adolf Hitler, var en bestämd motståndare till tobaksrökning i sådana lokaler dit allmänheten var tvungen att gå, t.ex. folkbokföringskontor.Han införde då ett totalt rökförbud. Är alltså alla som vill införa rökförbud nazister ?

1 comment:

 1. "C B var troligen med i en styrelse som troligen vid en tidpunkt fattade ett beslut som möjligen ledde till ett folkmord."
  Det första ledet i den där meningen måste ju bort. Det kan ju inte råda något tvivel om att Bildt var med i styrelsen! Men "troligen fattade beslut som möjligen ledde till ett folkmord", det menar jag är tio resor värre än alla Geijer-, Toblerone-, Tv-licensaffärer i världen. Och bör rotas hur mycket som helst i!
  Dessutom handlar ju kritiken om journalisterna som blivit terroristanklagade efter resa till området och där det finns en hutlös jävsituation för Bildt.
  Bildt är på många sätt bra man, som efter att han verkade utomlands fick en sundare relation till världen.
  Sen att han inte begriper att affärer med dyrbara råvaror i korrupta länder utsätter lokalbefolkningen för enorma umbäranden är inte att förvånas över. Överklassen har alltid haft en blind fläck för de skitiga förhållanden de aldrig själva varit en del av och därför inte kan föreställa sig eller inse existerar.

  ReplyDelete