Saturday, August 6, 2011

Det sitter mexikaner och sjunger i träden och andra fragment
Gunnar Ekelöf - på besök på BLM en vintereftermiddag

på sextiotalet:

- Nej,nu är det bestämt dags att fara hem till Sigtuna och såga ved igen.

- Ved ? Jag trodde att en stor nordisk diktare hade oljeeldning.

- Jag menar sådan ved som man sågar med reservoarpenna.

*

Gubben Ramsberg hade en systerson som uppenbart vållade honom en del besvär.

Vid ett av hans - alltid med fasa emotsedda - besök vid Ramsbergs lilla stuga vid Nadden satte svärsonen igång med att omvandla gubben älskade lilla eka till en fashionabel trampbåt.Delar till en gammal damcykel fick tjäna som maskineri,med trampor och kedja.Och framdrivningen ? Vattenhjul naturligtvis.Vad annars ? Ramsbergs försiktiga påpekande att man inte kan sätta ett vattenhjul i en öppning mitt i botten på en eka utan att en del vatten strömmar in,avvisades .

Det var därför Murare Ramsberg så ofta lånade min pappas eka under de följande åren.

*

- Pappa,det sitter mexikaner och sjunger i träden.

Benjamin Gustafsson kom inrusande i sovrummet en tidig höstmorgon på nittiotalet i Austin,Texas.

- Min lille vän, vilken livlig fantasi du har.Skall du kanske också bli poet när du blir stor ? Jag varnar - det är föga lånsamt.

- Kom och titta själv då !

Mycket riktigt.I de mäktiga ekarna tvärsöver gatan sitter ett helt kompani av de dokumentlösa mexikanska daglönarna under ledning av den vanliga padronen utrustade med trädgårdssågar.Nödtorftigt säkrade med linor sitter de,var och en och sågar på sin gren,sjungande smäktande mexikanska kärlekssånger.

Varannan rad innehåller ordet "hjärta".

No comments:

Post a Comment