Sunday, April 3, 2011

Prime Obsession - en slutreplik

Helena Granström har till sin stora belåtenhet identifierat korrekturfelet i löpande text på sidan 26 i "Mot noll" ,där ett minus har blivit plus,vilket är på sin höjd ett hinder i läsflödet,men som nu skall pumpas upp till en märkvärighet.Gudskelov finns inte felet i den tyska upplagan ("Gegen Null. "Secession 2011) och det skall förvisso rättas i nästa svenska upplaga . (En parentes hade också gjort jobbet.)
Men vart har nu alla dessa felaktiga formler tagit vägen, som det var tal om i Helena Granströms recension ? Min kritiker väljer - i stället för att svara på det - ett i tidningspolemiker uttjatat retoriskt cirkusnummer;att tala om någonting annat.
I sitt svar efterlyser hon förklaringar som eventuellt skulle ha införts för att göra framställningen av Bernhard Riemanns hypotes komplett. Frågorna kring det komplexa plan dit Riemann tar Euler har en stor komplikation.Litteraturen på området är ofantlig. Det kunde förvisso ha gjorts.
Om det hade varit en annan bok. En utmärkt sådan finns dock redan för den hågade läsaren:John Derbyshire "Prime Obsession.Bernhard Riemann and the Greatest Unsolved Problem in Mathematics." ISBN 0-309-08549-7. Dock handlar den inte om livet.

Den så kallade z-funktionen är inte Riemanns utan härrör, från den store Euler,han med broarna i Königsberg.Det originella och rätt fascinerande med Riemanns hypotes är hans förmodan i ett föredrag i Berlinakademin att z-funktionen kan vara djupt förknippad med primtalsfördelningen. Vilket förefaller bekräftas upp till ett mycket stort antal primtal.Men ännu inte har kunnat bevisas.Det förblir ett av de allra största och ännu olösta problemen,nummer åtta i det så kallade Hilbertprogrammet.
Jag har inte "utfört någon analytisk fortsättning av den givna funktionen".Nej.Jag har heller inte tagit anställning vid en loppcirkus. Min bok handlar inte om Riemanns hypotes.Min bok handlar om precis vad den säger - hårsprickan före noll .I filosofien och i existensen.
Vad jag menar med "en topologisk mångfald" ?
En metrik som gör det möjligt att unikt karakterisera punkter i tid och rum.Var det verkligen så svårt ?
För en recension som intresserar sig litet mer för boken "Mot noll" och dess tankevärld och litet mindre för koketta duktighetsuppvisningar - och det i ett fält där ingen bör tro sig vara duktig - skall jag be att få hänvisa till: för den tyska editionen:http://www.inkultura-online.de/larsnull.html,
och för den svenska: http://hd.se/kultur/boken/2011/03/19/logisk-lyrik/

Lars Gustafsson

No comments:

Post a Comment