Tuesday, May 26, 2009

Att Prygla Älvens Stigande Vatten: Om Nätets Frihet och Integritet.

Storkonungen av Persien skall,enligt en antik källa,ha låtit prygla havets vågor för att stormen hindrade honom att föra trupper över havet.
Det var dumt av honom.Idag hade han kanske försökt med Stockholms Rådhusrätt ? Efter ett rådgivande samtal med domaren ?

Det är egendomligt,hur starkt situationen våren 2009 - på medborgarrättens område – påminner om den franska tryckfrihetens öden under de decennier som föregick franska revolutionen.
En ny idévärld växer fram och den skulle inte ha kunnat göra det utan att bäras av en allt snabbare utvecklad teknologi.
Razzior i hemliga tryckerier, beslagtagna tryckalster och - än mer - beslagtagen tryckeriutrusting.Arresteringsbrev och äventyrliga nattliga transporter mellan preussiska enklaven Neuchâtel - där inte bara en stor del av delarna i Encyklopedin kom till,utan också åtskillig djärv pornografi mellan de ateistiska pamfletterna – och Paris.
Mellan cirka 1730 och 1780-talet fyrdubblades antalet statliga censorer i Frankrike och beslagen mot illegala tryckerier växte i ungefär samma tempo.Som vi vet nu ,hjälpte det inte.Snarare verkade censurens och tryckerirazzians tillväxt stimulerande på de nya idéerna och satte ordentlig fart på deras utbredning.
Nu gäller det Nätets fortsatta existens som idéforum och som medborgarrättslig institution,skyddad mot identitetskränkande ingrepp och skyddad mot mäktiga enskilda intressen.
Att ett fransk-tyskt dårförslag just har fallit i Europaparlamentet innebär inte att nätfrihet och integritet på något sätt är tryggade.
Hur reella är egentligen dessa hot ? Låt oss tänka oss Dalälven i vårflodstider.Ett verkligt kritiskt år ,där vattnet tar sig in 100 meter,200 meter in på villatomter och strandängar.Hjälper det att ringa efter ludvikapolisen ?
Hittills – det visar det mesta av den historiska erfarenheten – har lagstiftning aldrig kunnat stoppa teknologisk utveckling.
Walter Benjamin skrev en inflytelserik essä vars titel brukar översättas som ”Konstverket i reproduktionsåldern” där han drar en rad intressanta slutsatser om den radikala förändring som hans tids relativt anspråkslösa reproducerbarhet innebar. Den digitala revolutionen har medfört en reproducerbarhet som Walter Benjamin knappast kan ha drömt om.Man skulle kunna tala om den maximala reproducerbarheten.Google håller på att bygga ett bibliotek,som,om det får växa,kommer att göra det mesta av de materiella biblioteken obsoleta eller i varje fall antikverade.Biografen och papperstidningen är sedan rätt länge indragna i denna nya immaterialitet.
Filmer,romaner,tidskrifter låter sig reproduceras.Inte nog med det; även tredimensionella föremål, till exempel produkter från programstyrda svarvar låter sig reproduceras .Trådlöst och snabbt.Denna immaterialisering innebär naturligtvis ett hot mot den materiella upphovsrätten. Och vi talar då inte bara om det uppenbara hotet mot herrar Guillous och de andra dussinförfattarnas möjligheter att att lägga sig till med nya herrgårdar,ett socialt problem som jag uppriktigt sagt ger en god dag.
Materiell upphovsrätt har mycket allvarligare sidor än så:vad har de stora läkemedelsfirmornas upphovsrätt till AIDS—formler betytt för Tredje Världen ? Eller vad sägs om Santos anspråk på den materiella upphovsrätten till grödor och grisar ?

Allt samhällsliv kräver en avvägning mellan olika intressen och alla hycklande försök att dribbla bort detta är nonsens.En fungerande försvarsmakt är faktiskt viktigare än ishockeyplaner och cykelbanor.Förmodligen innebär nätet ett hot mot den materiella upphovsrätten.
And so what ?

Intellektuell och personlig integritet för medborgarna ,kort sagt ett internet som inte har förvandlats till en myndighetskanal av lobbypreparerade domstolar och EU-politiker i halskoppel,är rimligtvis viktigare än behoven hos en i huvudsak industriell litteratur- eller musikscen som snabbt förvittrar till makulatur redan i upphovsmännens egen livstid. Behovet av att bli läst,att påverka,att formulera sin samtid behöver inte men kan råka i konflikt med önskan att sälja många exemplar.När det blir konflikt mellan båda måste det industriella intresset vika och konstens stora intellektuella sfär försvaras emot allt som hotar den.
Det väsentliga intresset för konstnärer och författare som tar sin verksamhet på intellektuellt och moraliskt allvar måste naturligtvis vara att bli lästa,att göra sig hörda i sin generation.Hur man blir läst,d.v.s. hur man når läsarna,är i detta perspektiv sekundärt.
Det växande försvar av nätets utvidgade yttrandefrihet ,alltså av de immateriella medborgarrätterna som vi nu ser
i land efter land,är början till ,en precis som förra gången på sjuttonhundratalet,teknikburen, och därför befriad ,liberalism.
Jag kommer att rösta på Piratpartiet i 2009 års europaval.

31 comments:

 1. Ytterst välformulerat, alldeles bortsett från att jag håller med i sak. Vilket - naturligtvis - varken är mer eller mindre än man skulle förvänta sig.

  ReplyDelete
 2. Jag ringer omedelbart Ludvikapolisen!

  Nä, skämt åsido. Finns det ändå inte en väsentlig skillnad? Den franska förrevolutionära censuren var just censur, man ville helt enkelt inte se vissa saker i masstryck?
  I det här fallet är väl de möjliga integritetskränkningarna en så att säga ofrivillig biprodukt av insynen?
  Vilket naturligtvis inte hindrar att de kan bli något annat. Och nu talar jag om västvärldens demokratier, inte om Kina.

  I övrigt håller jag med dig. Men, vi ser redan tendenser som jag tror kommer bli starkare. Mer och mer på nätet blir tillgängligt endast mot betalning, som det ser ut nu en liten summa, men ändå.

  ReplyDelete
 3. Starkt skrivet! de som patenterar grödor och grisar heter dock Monsanto, inte Santos.

  ReplyDelete
 4. Det är ett privilegium att få ta del av tankarna bakom människor som uttrycker hela sitt intellekt, erfarenhet på ett vettigt vis som inte är svårt att förstå samtidigt - även om om man skulle råka inte vara det skarpaste i skogen. Och så en Västeråsare också :)

  Tack!

  ReplyDelete
 5. Så väl uttryckt. Lars! Tack för den texten.

  Jag har tagit mig friheten att citera delar av din text på Piratpartister.se, där vi visar upp exempel på människor som tar ställning för Internet, och går ut med att de på olika vis stödjer Piratpartiet.

  Piratpartister.se är ett privat och ideellt initiativ av tre eldsjälar. Hör av dig om du har åsikter om vilka delar av texten som jag har citerat.

  ReplyDelete
 6. Jag tog mig friheten att översätta artikeln till engelska: http://bit.ly/5ZQiz

  ReplyDelete
 7. Oerhört välformulerat och välgrundat, det sista stycket är en perfekt programbeskrivning varför jag engagerar mig själv i piratrörelsen, jag citerade också dig imorse i min egen blogg.

  Dessutom ger detta prov på ett stort personligt och yrkesmässigt mod.

  Jag bugar och konstaterar att jag ytterligare fick tillbaka lite av tilltron till mina medmänniskor - hoppas PP spränger 10%-gränsen.


  //Zac

  ReplyDelete
 8. Oerhört välformulerat inlägg! Om bara fler kunde inse detta! -Life Explorer

  www.metrobloggen.se/oom

  ReplyDelete
 9. Strålande, tack för detta!

  ReplyDelete
 10. Härliga referenser och bra formulerat. Jag hoppas fler läser och inspireras!

  ReplyDelete
 11. Jag får lyckokänslor, endorfinet flödar i det grå bakom pannbenet när jag läser såna här inlägg. Framförallt blir jag glad att en person som du skriver detta!

  ReplyDelete
 12. Gläm dessutom inte att lagstiftning som lever ett eget liv och använde i helt andra syften än vad man avsett från början. Vad som hänt med EU:s IPREDdirektiv från 2004 är bara ett exempel av många fler Ursprungligen var direktivet tänkt att motverka varukopiering i ”kommersiell skala”. Den lag som nu gäller i Sverige ger upphovsrättsinnehavare större möjligheter än polisen att på mer eller mindre lösa grunder spåra personer som för privat bruk kopierar film och musik för att sedan komma med orimliga krav på skadestånd eller hota med rättegång. Vilken vanlig människa vågar ställa upp i domstol där motparten har i stort sett obegränsade resurser och i förväg genom intresseföreningar kunnat påverka domare.

  ReplyDelete
 13. Glöm inte att lagstiftning lever ett eget liv och används ofta i helt andra syften än vad man avsett från början. Vad som hänt med EU:s IPREDdirektiv från 2004 är bara ett exempel av många. Ursprungligen var IPREDdirektivet tänkt att motverka varukopiering i ”kommersiell skala”. Den lag som nu gäller i Sverige ger upphovsrättsinnehavare större möjligheter än polisen att på mer eller mindre lösa grunder spåra personer som för privat bruk kopierar film och musik, för att sedan komma med orimliga krav på skadestånd eller hota med rättegång. Vilken vanlig människa vågar ställa upp i domstol där motparten har i stort sett obegränsade resurser och i förväg via intresseföreningar kunnat påverka domare.

  ReplyDelete
 14. Tack! Ett stort och odelat nöje att läsa! Helt briljant.

  ReplyDelete
 15. Väl formulerat! Tack!

  Det behövs fler författare och poeter som träder in i framtiden.

  ReplyDelete
 16. Välkommen ombord! Nu bygger vi Alexandria 2.0.

  ReplyDelete
 17. Som en liten tacksamhetshandling köpte jag igår "Lyckliga människor". På antikvariat, givetvis, för symbolikens skull, innan man förbjuder dem. Inköpets symbolkaraktär blev än tydligare när det vid hemkomsten visade sig att jag redan hade boken i min hylla.

  ReplyDelete
 18. Stort tack för en lysande text Lars...och aaar! :) (Välkommen på "piratska".)

  ReplyDelete
 19. Fantastiskt välformulerat och tänkvärt. Tack!

  ReplyDelete
 20. Mycket bra! Nu måste jag försöka få tag i dina böcker och läsa dem... :)

  ReplyDelete
 21. Hej,
  vad jag ser här, och i hela denna debatt, är två av liberalismens sidor som tydliggjorts. Den ena sidan utgår ifrån en tänkande, kreativ och ansvarig (gärna helhetsansvarig) individ. Den andra sidan utgår ifrån en ekonomisk vetenskap, som reducerar mänskliga motiv till "marknadskrafter", fördjupar sej i matematik tillämpad på förväntade stimulus-responsbeteenden och hamnar i en moraliskt döv så kallad nyliberalism.

  Industrisamhället, med sin förkärlek för förenklade kvantifieringar som mått på mänskligt och socialt liv hostar på sista versen. Vi ser med intresse fram emot vad ett verkligt, globalt kunskaps- och upplevelsesamhälle kan vara och erbjuda.

  Tack, Lars, för att du visar liberalerna vägen. jag minns ännu lyftet när jag läste om "den egentliga berättelsen" i min ungdom. (herr Arenanders alltså)

  ReplyDelete
 22. Thanks for your thoughtful essay. I've done a full, idiomatic English translation at http://tinyurl.com/ln7zwf .

  I retired to Austin in 2007 and was disappointed to learn that you were no longer with UT! regards,
  Michael Meigs
  Austin Live Theatre
  www.austinlivetheatre.com

  ReplyDelete
 23. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 24. Vi ligger alla i rännstenen, men somliga av oss tittar på stjärnorna ...

  Tack Lars Gustafsson för alla dina rader men allra mest för din sista rad. Nu vet jag hur jag skall ställa mig till 2009 års val till EU-parlamentet -)

  ReplyDelete
 25. Jag har röstat som du. Samtidigt ligger "Land för hoppfulla" borta i bokhyllan. Hur blev det så här? Har liberalerna i M slutligen förlorat mot de konservativa.

  ReplyDelete
 26. Jag vet inte i vilken mån ni känner till denna kommande EU-lag, men i och med den lär yttrandefriheten i Europa bli kraftigt inskränkt. Det har varit ganska tyst om den i medierna:

  http://aktualia.wordpress.com/2010/03/19/europas-yttrandefrihet/

  ReplyDelete
 27. Sprickorna i muren! herr gustadsson har alldeles rätt. vi bfinner oss i en revolutionär brytningstid nu som då: liberalismens uppgpång och fall. Erinre sig ock Kalle Marx vars teorier om ökande motsättning mellan produktivkrafter (teknologi) och produktionsförhållanden ("marknad, institutioner) bör aktualiseras med den äran; förlåter mycket annat snett och vint hos Marx. Sjäv är jag fronten, utanför bastiljen, klättrar upp mot berget. Vads ska jag med copyright!? Vad får jag ut av den? Nej, kolla t ex här i stället:

  ORDGALLER.

  Med respektfull hälsning,
  Peter Ingestad, radikalkonservativ

  ReplyDelete
 28. - har först idag upptäckt det lars gustafsson skrivit här ovan - fantastiskt! - tack!

  ReplyDelete