Wednesday, February 6, 2013

Agneta Blomqvist Hålet i markenGästskribent:Agneta Blomqvist.
Med generöst tillstånd av författarinnan publicerar Lars Gustafsson s Blog ett kapitel ur Agneta Blomqvists kommande flanörbok som kommer attt bära titeln ”Till Berlin”


På den stillsamma judiska begravningsplatsen alldeles invid U-Bahn Senefelderplatz kommer man en stund bort från det livliga gatulivet i denna nu så populära del av det gamla Östberlin med dess vintageaffärer, små hak, gallerier och caféer. Den äldsta gravstenen är från 1300-talet - de flesta av dem som ligger begravda här under höga stenar, där texten ofta knappt är läsbar, inte bara för att den är skriven på hebreiska utan även för att den är halvt utplånad av Tiden, dog långt innan Andra världskriget bröt ut. Men vem skall gå till deras gravar och hedra de döda – den generation som låg närmast till hands utplånades nästan under Förintelsen. En mäktig stod i glänsande svart sten har dock nyligen fått sin text förgylld igen, just denna judiska familj har tydligen efterlevande släktingar.
Då ser vi det. Hålet i marken. Omgivet av ett lågt rostigt järnstaket öppnar sig ett fyrkantigt hål på ungefär sjuttio centimeter i diameter. Vi böjer oss ner och tittar, vad är nu detta, så makabert, ligger det dödskallar där nere i mörkret? Vi upptäcker att det också på judiskt vis ligger små stenar runt hålet. Då ser vi den resta minnesstenen med texten som talar om att här gömde sig i slutet av 1944 några krigsmotståndare. De upptäcktes av SS, drogs fram och hängdes i träden. Överst på minnesstenen läser vi texten:
”Den Tot Anderer
 nicht zu wollen
das war ihr Tot”
(Att icke önska andras död blev deras död)
Djupt berörda av detta går vi tveksamt ut genom ingångsgrinden och förenar oss med de levande på gatan utanför begravningsplatsen.
Men vi blir inte av med de bilder vi ser inom oss: En hop triumferande SS-soldater drar fram dem som gömt sig i jorden, en efter en, någon tänder en cigarett, man hånskrattar, lägger en snara om halsen på sina motspänstiga offer och hissar dem högt upp i trädet ovanför.


No comments:

Post a Comment