Sunday, January 9, 2011

Converging towards Zero

My new book,”Converges towards Zero.A mathematical Imagery” will be published in Swedish end of January and in German in March. Titles:”Mot noll.Matematiska fantasier.” (Art Factory,Lund) and ”Gegen Null:Eine mathematische Phantasie” (Secession Verlag.Berlin & Zürich).In the context The Royal Technical University of Stockholm arranges three colloquia dealing with central aspects of the book,according to the following.


Lars Gustafsson:”Mot noll.Matematiska fantasier” utkommer på svenska i slutet av januari hos Art Factory Bokförlag i Lund och i tysk översättning av Barbara Carlson hos Secession Verlag ,Berlin och Zürich,i mars som ” Gegen Null: Eine mathematische Phantasie.”

I samband med boken anordnar KTH en serie av tre samtal i medverkan av bl.a. Peter Gärdenfors,Ulf Danielsson och Nina Wormbs enligt följande plan:
Tiden är 16-18 och platsen är KTHs administrationsbyggnad, Valhallavägen 79.Förhandsanmälan nödvändig enligt nedanstående.

------------


Att kalla något Verkligheten är väl egentligen bara att kursivera något i upplevelsernas egen ström, att säga: just det här ska du ta på allvar.
Lars Gustafsson: Historien med hunden (1993)

KTH inbjuder till tre samtal med författaren Lars Gustafsson om gränsområdet mellan konst, teknik och vetenskap kring följande teman:

Torsdagen den 20 januari 2011 kl 16-18
1. ”I verkligheten är du ingen”
Om jaget, musiken och bilderna
Samtal med Peter Gärdenfors, professor i kognitionsvetenskap, Lunds universitet

Torsdagen den 27 januari 2011 kl 16-18
2. Har monaderna fönster och verkligheten botten?
Om skillnaden mellan fiktion och verklighet
Samtal med Ulf Danielsson, professor i teoretisk fysik, Uppsala universitet

Torsdagen den 3 februari 2011 kl 16-18
3. En förförelse från berättelsens sida
Om orsaker och orsaksförklaringar
Samtal med Nina Wormbs, lektor i teknik- och vetenskapshistoria, KTH

Anders Karlqvist, tidigare chef för polarforskningssekretariatet och professor vid KTH, är moderator för samtalen. Alla samtalen äger rum i styrelserummet, KTHs administrationsbyggnad, Valhallavägen 79.

Denna inbjudan är personlig. Förslag till ytterligare personer att inbjudas välkomnas!

Obligatorisk anmälan sker till Per Jacobsson perjac@kth.se senast 2011-12-01. Notera i vilket eller vilka samtal (1, 2, 3) Ni vill delta.

1 comment: