Sunday, April 1, 2012




My "Elden och döttrarna" New and Selected Poems will be presented in Swedish in Rönnells Antikvariat Sturegatan Stockholm April 11 at 7 pm with a reading.The book is undergoing translation into German,English and Polish at present.Here a specimen.


A Distant Light


That ray of light
was from a star which died
a million years ago

And on this very night
it reached Lake Hörende
Half of it turned

Half of it might
have been reflected
by the narrow mirror

of a wave,the other tight
into the knowing eye
of that very roach

which slowly moved out of sight
below the surface,
not knowing what he knew



Augustinatt


Efter en resa
som varade i två miljoner år
kom det svaga ljuset
från en mycket avlägsen sol
att till hälften återkastas
i den branta spegeln av en nattlig våg
medan den andra hälften
fångades i det kloka ögat
hos en mört som under insjöns mörka yta
i långsam rörelse gled ut ur bilden
Ovetande om vad han visste

No comments:

Post a Comment